Laboratori social de creativitat tecnològica al món rural

Mòdul 2. I si fem un joc? O dos (Scratch 3.0)

En aquest mòdul aprendrem molt més de l’Scratch i ens tornarem en uns programadors i programadores molt més experts, tant que podrem fins i tot fer un joc amb el qual podrem deixar bocabadats als nostres amics i familiars. A partir d’allò que hem après al mòdul 1, anirem coneixent noves accions i funcions per crear aquest joc.

I això només és el principi perquè tot el que treballarem en aquest mòdul ens servirà per inventar nous jocs. En el mòdul 1 ja vam aprendre a aprofitar parts de projectes per a d’altres projectes o sigui que tindreu moltes parts que serviran de base per noves creacions. No hi ha límits, quan acabeu aquest mòdul podreu crear jocs i més jocs, si us atreviu…

Sessió PLA DE TREBALL ACTIVITATS
Sessió 1

Iniciem el joc del pong

Conèixer el joc del pong

Personalitzar els personatges

Moviment dels personatges

 • Conèixer el joc del pong
 • Crear els personatge: raqueta i pilota
 • Moviment dels personatges
 • Plantejament del repte final
Sessió 2

Cops de raqueta

Moviment de la pilota i la raqueta. Relació entre ambdós.

Ús dels sensors dels personatges.

Rebot de la pilota

Direcció del rebot

Tria aleatòria de la direcció del rebot

Sons en funció de l’acció

 • Opcions bàsiques del bloc de sensors
 • Interacció i control dels personatges
 • Com fer que la bola reboti
 • Inclusió de so als esdeveniments
Sessió 3

Diferents raquetes, diferents rebots

Tipus de rebots

Angles

Girs dels personatges

 • Definició de l’angle d’entrada
 • Càlcul de l’angle de sortida
 • Obtenció del valor de la direcció de moviment d’un personatge
 • Girs dels personatges
Sessió 4

Quan s’acaba el joc?

Control del final del joc

El concepte variable

Les vides en el joc

 • Control de final de joc per posició de la pilota
 • Control de final de joc mitjançant el valor d’una variable (vides)
Sessió 5

Afegim vides i puntuació al pong

Controlar la variable “vides”

Comptador de punts

 • Control del nivell del joc mitjançant la variable vides: segons la posició de la pilota
 • Control de punts del joc: comptador d’encerts
Sessió 6

Anem a contra rellotge

Cronòmetre al pong

Canvi d’escenari en funció del temps transcorregut

Reiniciació del cronòmetre en funció del valor d’una altra variable

 • Afegir cronòmetre al pong
 • Accions del joc en funció del temps
Sessió 7

Afegim-hi nivells

Condicions de canvi de nivell

Velocitat de la pilota

Mida de la raqueta

Compte enrere

 • Canvis de velocitat de la pilota i mida de la raqueta segons punts i temps.
 • Bonificacions de temps i vides en funció dels punts obtinguts
Sessió 8

Juguem un contra un

 Afegim jugadors

Limitem el camp de joc

 • Programació del joc amb dues raquetes verticals independents
 • Definició del final de partida
Sessió 9

Fem més realista el joc

Tria dels escenaris

Efectes sobre els escenaris

Tria de sons

 • Tria dels escenaris: inicial, final i de canvis de nivell
 • Efectes sobre els escenaris en funció de la situació del joc
 • Inserció d’efectes sonors en funció de la situació del joc
Sessió 10

I ara el repte final

 Observació d’exemples de pinball

Com moure les pales

Obstacles

 Elements orientadors per al desenvolupament del repte final
Sessió 11

Avancem en el repte

 Revisió de la descripció del projecte

Programació del projecte

Aprofitar altres projectes o programes

Control de funcionament del projecte

 • Descripció final de projecte
 • Copia de projectes i programes
 • Programació del projecte
Sessió 12

Presentem el nostre projecte i el valorem

Com fer una presentació?

Ens autoavaluem

Ens avaluem com a grup 

 

 • Pautes per dur a terme la presentació del projecte
 • Coavaluació del grup
 • Autoavaluació dels alumnes