Laboratori social de creativitat tecnològica al món rural

Sessió 7. Efectes gràfics dels personatges

Pla de treball

 • Efectes gràfics dels personatges
 • Altres propietats dels personatges
 • Dibuix de figures i estampació de personatges
 • Nombres aleatoris
 • Coordenades de l’escenari

Els personatges també canvien

Mirem com aprofitar els efectes gràfics aplicats als personatges per simular accions. Fem clic a cada personatge per veure els diferents efectes gràfics:

Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Entrem al nostre compte de l’Scratch i creem un nou projecte anomenat m1repte71
 • Fixem-nos que a la categoria Aspecte hi ha més blocs que a la mateixa categoria referida a l’escenari:
 • Importem els personatges del drac i del mag:
  Drac Mag
 • Importem a l’escenari el fons del bosc:
  Bosc
 • Programem el mag per fer desaparèixer el drac:
 • Programem el drac per desaparèixer amb un efecte gràfic:
 • Programem l’escenari per fer més espectacular l’encanteri del mag:

Icona repte Repte 1

Modifiquem el projecte m1repte71 que tenim obert de manera que:

 • El drac es vagi fent petit a mesura que va desapareixent
 • Combinem dos efectes gràfics del fons mentre el drac va desapareixent
 • Eliminem el bloc treu els efectes gràfics al final del programa de l’escenari i el canviem pels blocs que calguin per tal d’anar recuperant l’aspecte inicial del fons a poc a poc
 • Afegim una animació al principi on vagin apareixent el mag i el drac

Icona pistaPista: Caldrà que tinguem en compte els temps de cada personatge quan hi incorporem la animació inicial. D’altra banda, quan modifiquem l’aspecte d’un personatge, en algun moment hem de fer que recuperi el seu aspecte inicial per a una nova possible execució del programa.


Afegim més efectes…

Aprofitant el que hem après fins ara, podem fer que, en aquesta escena que estem programant, apareguin algunes estrelles mentre s’executa l’escena principal on el mag fa desaparèixer el drac. Podem fer-ho de dues formes diferents.

Pas a pas Fem-ho pas a pas

 • Importem un nou personatge, un “star”:
 • Modifiquem la mida del “star” fins que tingui la que necessitem. Recordem que això ho podem fer amb l’eina Reduir que vam veure a la Sessió 2, tot fent clic repetidament sobre el personatge un cop triada l’eina
 • També podem modificar la mida del “star” amb el bloc augmenta la mida de la categoria Aspecte, utilitzant valors negatius:
 • El codi quedaria de la següent forma:
 • L’altra manera és dibuixar un star tal i com vam veure veure a la Sessió 5, tot fent que un personatge les dibuixi
  • Creem un personatge qualsevol i l’amaguem, cosa que podem fer des de les propietats del personatge o des del bloc de codi corresponent. Fixem-nos que, encara que el personatge estigui ocult, els dibuixos que faci sí que són visibles
  • Programem aquest darrer personatge per tal que dibuixi tres “stars”. Fixem-nos que quan es desplaça als diferents punts on ha de fer el dibuix del “star” hem d’haver-li dit puja el llapis:

Icona repte Repte 2

Seguim treballant sobre el projecte m1repte71 que tenim obert. Afegim un programa que estampi cinc “stars” i en dibuixi altres cinc en punts triats de forma aleatòria.

Icona pistaPista: Per situar un personatge en un punt de l’escenari utilitzem el bloc ves a, on fem referència a les posicions “x” i “y”. Per triar aquests punts de forma aleatòria hem d’utilitzar el bloc corresponent de la categoria Operadors:

Horitzontalment (les “x”), els “stars” poden aparèixer en qualsevol lloc, per tant posem des de l’extrem esquerre (x=-240) fins l’extrem dret (x=240). Verticalment (les “y”), farem que puguin aparèixer només des de l’extrem superior (y=180) fins allà on hi ha cel (y=85):


Icona projecte El nostre projecte creix…

Ara els nostres personatges i els nostres escenaris són d’allò més animats: canvien d’aspecte, apareixen i desapareixen,… Ha arribat el moment de pensar en les animacions necessàries que ajudin a desenvolupar la nostra història. A la descripció del nostre projecte postal indicarem, per a cada personatge i escenari, quins efectes han de tenir.


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Aleatori: tria d’un objecte (un número generalment) segons l’atzar de forma automàtica.