Laboratori social de creativitat tecnològica al món rural

Sessió 5. Ens movem en totes direccions

Pla de treball

 • Propietats dels personatges
 • Els personatges saben dibuixar
 • El bloc “llapis”
 • Dibuixem polígons i estrelles

Controlant millor els moviments

Hi ha informacions generals respecte els personatges que no hem vist fins ara, però que ens poden ser molt útils a l’hora de treballar.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Cada personatge té un espai on es recull tota la seva informació espacial:
 • La direcció ens permet establir en quina direcció es mourà el personatge, és a dir, cap a on està mirant. Aquesta opció la podem canviar també amb el següent bloc, on li podem donar els valors de la direcció als personatges:
 • També li podem posar qualsevol valor entre -180 i 180 per indicar una direcció concreta, on els valors positius assenyalen a la dreta i els negatius a l’esquerra. Aquí podem veure una “rosa dels vents” amb les direccions dels personatges:
  Rosa dels vents dels personatges
 • L’estil de rotació ens permet fixar la posició del personatge, evitar que el personatge es posi cap per avall i no giri o fixar la rotació al voltant de. Aquesta opció la podem canviar també amb el següent bloc:
 • El fet de poder ser arrossegat al reproductor ens permet establir si aquest personatge el podrem arrossegar mentre s’està executant el programa. Ho veurem més endavant
 • L’opció de mostrar o no el personatge ens permet fer que el personatge es vegi o no. Aquesta opció la podem canviar també amb els següents blocs:

Icona repte Repte 1

Obrim un nou projecte que anomenarem m1repte 51 on hi hagi un personatge que faci aquest recorregut per l’escenari. Cada cop que hi hagi un canvi de direcció ha de fer una pausa d’un segon:


I si dibuixem mentre ens movem?

Podem fer que un personatge vagi dibuixant per l’escenari a mida que es va movent.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Entrem al nostre compte de l’Scratch i creem un nou projecte anomenat m1repte52
 • Comencem, com sempre, situant el nostre personatge al centre de l’escenari i fent-lo mirar a la dreta. Això ho fem perquè el nostre personatge sempre comenci en el mateix lloc i en la mateixa posició:
 • Analitzem la categoria dels blocs de llapis:
 • Per començar a dibuixar li hem de dir al personatge que baixi el llapis i, a partir d’ara, en tots els moviments que faci dibuixarà el recorregut:
 • Per exemple, podem fer que el nostre personatge dibuixi un quadrat. Tenim dues maneres de fer-ho:
 • Tot sovint haurem de netejar l’escenari quan ens haguem equivocat en fer algun dibuix amb el personatge. Necessitarem aquest bloc:

Icona repte Repte 2

Ara que hem fet proves, netegem i, en el projecte m1repte52 que tenim obert, fem un programa on el nostre personatge dibuixi un triangle regular, és a dir, amb tots els cantons i angles iguals.

Icona pistaPista: Quan fem girar el nostre personatge, l’angle de gir és l’exterior:
Angle de gir


Icona repte Repte 3

Obrim un nou projecte anomenat m1repte53 on el nostre personatge dibuixi un polígon regular de més de sis costats.

Icona pistaPista: En general, per dibuixar qualsevol polígon, tenint en compte que per tornar a la posició inicial el personatge haurà girat 360º, podem considerar que l’angle que ha de girar el personatge per dibuixar cada costat és el resultat de dividir 360 entre el nombre de costats:


Icona repte Repte 4

Obrim un nou projecte anomenat m1repte54 on el nostre personatge dibuixi una estrella de cinc puntes, triant un color de llapis i la seva mida.

Icona pistaPista: Per fer un polígon el nostre personatge ha de fer un volta completa, és a dir, ha de girar 360º. Quantes voltes ha de fer per dibuixar aquesta estrella? Quin és l’angle que ha de girar cada cop?


Icona projecte El nostre projecte creix…

Hem estat fent moure el personatge controlant totes les direccions. Ara sí que podem decidir molt millor que faran els nostres personatges i ens cal recollir-ho de forma clara per poder anar treballant. Obrirem el nostre projecte postal i escriurem, per a cada personatge, quins són els millors moviments segons la història pensada.


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Direcció: indica cap on apuntarà o es mourà un personatge i ve expressada en graus de -180 a 180. Els valors positius apunten a la dreta i els negatius a l’esquerra.