Laboratori social de creativitat tecnològica al món rural

Sessió 4. Incorporem-hi més personatges

Pla de treball

 • Dibuixar personatges
 • Editar vestits
 • Mode mapa de bits i mode vectorial
 • Importació de personatges
 • Respecte als drets d’autor
 • Ús de la càmera per crear personatges

Dibuixem el nostre personatge

Ara sabem utilitzar els personatges de la galeria, sabem utilitzar els seus diferents vestits per simular moviment, sabem desplaçar-los per l’escenari de moltes maneres diferents i sabem fer que parlin. Ja tenim moltes opcions diferents per anar pensant seriosament com voldrem que sigui la nostra postal interactiva.

Anem a veure quins altres tipus de personatges podem afegir a la nostra postal i com podem modificar-los.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Entrem al nostre compte de l’Scratch i creem un nou projecte anomenat m1repte41.
 • Anem a dibuixar un nou personatge. Fem clic a l’opció corresponent:
 • Quan hem fet clic a la icona ens trobem a la zona de vestits d’un nou personatge, on podrem dibuixar amb les eines que apareixen a l’esquerra i a la part de dalt:
 • És important comprovar que el personatge estigui al centre i per tant centrat. Amb aquest centre indiquem també quin és el centre de rotació del personatge. Si quan es mou un personatge fa “coses rares” és molt possible que no tingui el centre ben indicat. Per fer-ho hem d’utilitzar aquesta opció de comprovar que estigui situat al punt (0,0):
 • I també revisar mida i direcció per tal que el personatge estigui a la posició que ens interessa
 • Cal que tinguem en compte que, quan creem un nou personatge, s’obre per defecte un entorn de dibuix de mapa de bits, però que podem canviar a mode vectorial. Fixem-nos que les eines que hi ha són diferents:>/li>
              
 • Ara hauríem de fer proves en els dos entorns per veure’n les diferències. El mode de mapa de bits és un entorn de dibuix “a mà alçada”, mentre que el mode vectorial és un entorn de treball per objectes. Remenem!

Icona repte Repte 1

Al costat del personatge que hem dibuixat en el projecte m1repte41, afegirem el gat de l’Scratch i li farem créixer les orelles i la cua.
Gat amb orelles i cua llargues

Icona pista Pista: Primer cal que tinguem clar que això només ho podem fer en el mode vectorial i ho podem fer perquè aquest personatge estava creat en l’entorn vectorial. No ho podríem fer amb un personatge creat en mode mapa de bits.


Afegim personatges a l’Scratch

Ara que ja sabem com utilitzar els entorns de dibuix de l’Scratch, anem a veure com importar personatges.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Fem una cerca a internet del personatge que volem, per exemple un gat:Cercar imatges a Google

 

 • Desem aquesta imatge allà on vulguem. Hem de tenir clar on l’estem desant per tal de poder-la recuperar després des de l’Scratch:
  Desa imatge

  Cal que tinguem en compte que la majoria de continguts d’internet (text, imatges, música, vídeos…) tenen drets d’autor. Això implica que cal vigilar què copiem i què baixem d’internet i quin ús en fem, si no volem incórrer en un delicte. Si cerquem obres amb llicència Creative Commons podrem baixar i utilitzar materials amb tranquil·litat.

Icona repte Repte 2

Entrem al nostre compte de l’Scratch i creem un nou projecte que anomenarem m1repte42

Hem de cercar un personatge a internet i insertar-lo com un nou personatge a l’Scratch. Anem a importar aquesta imatge com un nou personatge. Fem clic a l’opció corresponent:

Si triem un personatge amb el fons transparent no caldrà que el retoquem. Fixem-nos com es veu el gat de l’Scratch darrera del nou personatge, veiem la diferència si té fons blanc o no el té:

.
.

 

Icona pista Pista: Per retocar la imatge i eliminar el fons pots utilitzar aquestes opcions de la barra d’eines en mode mapa de bits.


Modifiquem els personatges de l’Scratch

La darrera manera per crear un personatge és fer una foto des de l’ordinador, amb una webcam, o amb la càmara integrada si és un portàtil.

Icona tasquesFem-ho pas a pas

 • Entrem al nostre compte de l’Scratch i creem un nou projecte o n’obrim un d’anterior
 • Anem a fer una foto per crear un nou personatge. Fem clic a l’opció corresponent:
                
 • Ara tenim la foto com un vestit d’un nou personatge. Podem utilitzar-la així, o podem retocar-la per incorporar-la en algun personatge de la galeria
 • En aquest darrer cas, retallem la part que ens interessa. Ho podem fer amb la goma o l’eina de seleccionar:

 

 

 

 • Seleccionem el personatge que volem modificar i tots els vestits ens interessin:

  Vestits del personatge 'Cassy'

 • Tornem a la cara retallada, disminuïm la mida fins que s’ajusti a les nostres necessitats i la copiem (Control + C):
  Cara retallada
 • Tornem al personatge a modificar, comencem per un dels vestits i hi enganxem (Control + V) la cara:
  Personatge amb cara
 • Finalment fem el mateix amb tots els vestits del personatge

Icona repte Repte 3

Obrirem un nou projecte amb el nom m1repte43. Triem un personatge i tants vestits del personatge com persones som a l’equip. Ens fem cadascun una foto i substituïm els caps dels diferents vestits per les nostres cares. Proveu de donar moviment al personatge combinant els vestits amb les vostres cares.


Icona projecte El nostre projecte creix…

Ara que ja hem vist les diferents maneres de crear personatges podem pensar més seriosament en la nostre postal interactiva. Quins personatges volem? Com han de ser? Els dibuixarem o els busquem a internet (vigilem amb els drets d’autor). Recollirem totes les possibilitats en el nostre projecte postal.


Icona glosari Com que som programadors i programadores parlem de…

 • Mapa de bits: es correspon a un dibuix que es pot fer a mà alçada i que no es pot ampliar sense perdre resolució.
 • Dibuix vectorial: es correspon a un dibuix construït a base de diferents elements i que es pot ampliar sense perdre resolució.
 • Llicència Creative Commons (CC): les imatges, els sons i qualsevol altre element que podem trobar a Internet estan creats per un autor. Fer-los servir sense tenir permís del seu autor és il·legal per això hem de ser conscients que no tot el que trobem és utilitzable de forma lliure. Alguns autors, però, donen permís de forma lliure i aquestes imatges i sons tenen el que s’anomena llicència Creative Commons.